EURÓPAI ÖRÖKSÉGÜNK-EURÓPAI JÖVŐNK: IFJÚSÁGI KONZULTÁCIÓ BUJÁKON

EURÓPA A POLGÁROKÉRT

 

 

A « EURÓPAI ÖRÖKSÉGÜNK-EURÓPAI JÖVŐNK: IFJÚSÁGI KONZULTÁCIÓ BUJÁKON» projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében
2. ág, 2.1 “Testvérváros-program” intézkedés
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 180 állampolgár részvételével, akik közül Capiago Intimiano (30) és Associazione del Volontariato (30) – IT, Záhorce (40) – SK,  Uzon (40) – RO, Sec (10) – CZ  és  Samorzadowa Jednostka (10) – PL, VANTAAN KAUPUNKI(20) FI lakosai. (BUJÁK – HU 1820 fővel vett részt)

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne BUJÁK, Magyarország HU volt, 08/04/2019 és  14/04/2019 között

 

Részletes leírás:

 

08/04/2019 – án a találkozó – Nyitónapján a téma vendégek érkezése, megismerkedés, együttműködési megállapodás kidolgozása Uzon, Záhorce és Sec településsel. Tábornyitó – kulturális program és köszöntők

Ismerkedés – egymás megismerése, a házigazda-, valamint meghívott diákok, iskolák és civil szervezetek bemutatkozása: Kultúra, szolidaritás az ifjúsági életében. A nemzeti ételek vacsorája, programegyeztetés, kötetlen beszélgetés Beszámolók az Európa Ifjúsági Fővárosa program idei és korábbi években szerzett tapasztalatairól.

 

09/04/2019 – én a téma EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS NÉPEK KONFLIKTUSA EURÓPÁBAN, Nobel-díj és népek közötti Szolidaritás; Népek konfliktusa- I. világháború kezdete. Művésztelep és alkotótábor programnyitó – alkotónap a Világháborúk és a Szolidaritás jegyében. Nyitottság és közéleti munka – Szent-Györgyi Albert élete és munkássága- megemlékezés a Nobel-díj – szenvedők részére történő – felajánlásáról. A 100 éves Finnország megemlékezés Magyarország egyetlen finn diplomatáról elnevezett terén a magyar-finn szolidaritás eseményeiről. Válság és szolidaritás a mindennapi életben – kiállítással egybekötött beszámolók a delegációk részéről.

 

10/04/2019 – én a téma a különböző kultúrák megismerése volt, a népi iparművészeten, kiállításokon, folklór műsoron keresztül. Helyi életvitel, vendégeink hétköznapi hagyományainak, kultúrájának megismerése. Ez a nap nemcsak kellemes eredményekben és programokban gazdag nap volt, de hathatósan támogatta az európai érzés elsajátítását a polgárok köreiben. Szemléletváltozást és az európai döntéshozók részére való eredménybemutatást hozott, úgy a helyi intézmények szintjén, mint európai szinten.

 

11/04/2019 – én a téma: Európa múltja- jelene- jövője: Az Unió történelmének napja keretében újszerű megközelítéssel dolgoztuk fel az EU integráció folyamatát, a migráció, a szegényebb országok fejlesztése és ezzel összefüggésben, Európa jövőjének kérdését. A művészeti alkotásokkal az emberek érzékszerveire, érzelmeire kívántunk hatni, ily módon adtunk teret a program és projektünk által felvállalt kérdésekről szóló vitáknak, a gondolatok felszínre hozásának!

 

12/04/2019 – én a téma EURÓPAI KONZULTÁCIÓ – Európai társadalmi szerepvállalás, részvétel- DEMOKRÁCIA és szolidaritás – NYILVÁNOS VITA. Európa jövőjét érintő – április 17-én indult – Bizottsági internetes konzultáció értékelése, hatása az EP választásra

KONZULTÁCIÓK NÁLUNK: delegációk beszámolói a hazájukban, településükön lefolytatott európai konzultációkról. Generációk közötti együttműködés – társadalmi szerepvállalás fenntartása.

 

13/04/2019 – án a téma Épített és természeti kulturális Örökségünk napja – Erdei Kirándulás – Bujáki erdők – Sas-bérc kilátó. Épített kulturális értékeink és a természet védelme olyan kérdés, mely mindnyájunkat egyformán érint. Buják gyönyörű, erdővel borított, ugyanakkor számos épített örökséggel tarkított hegyvidéki környezetében (várak, kastélyok) alkalmunk nyílt értékeink védelméről „sétáló konferenciát”, élményszerző kirándulást tenni, EU-s ismereteinket bővíteni. Feldolgoztuk környezetünkben található értékeink megőrzésével kapcsolatos eredményeinket, teendőket, jó gyakorlatokat cserélhettek polgáraink!

 

14/04/2019 – én a téma Kultúránk az Örökségünk : Művésztelep zárás EURÓPAI JÖVÖNK: programértékelés.  A projekt során felvetettünk kérdéseket, illetve ráirányítottuk a figyelmet aktuális, megoldandó problémákra. A program zárásaként a delegáció vezetők értékelték a 7 napos program eredményeit, ajánlásokat tettek a következő év feldolgozandó témáira és közösen készültünk a májusi brüsszeli bemutatkozásra.

 

Európai örökségünk – európai jövőnk

Európai múltunk,európai jövőnk kulturális örökségünk. Ifjúsági találkozó Bujákon. “Európa a polgárokért”
Meghívó

 

Bujáki templom ásatások 2018

2018. augusztus 6-án kezdődött meg a bujáki Szent Márton hegyen levő templom feltárása, a Palócföldért Egyesület kezdeményezésére. Az ásatást a Dornyay Béla Múzeum régészei végzik, az ELTE régészhallgatói, és a múzeummal együttműködő civilek bevonásával. Célunk a templom alaprajzának megrajzolása, a jövő évi állagmegóvás és bemutathatóvá tétel előkészítése.
A feltárás augusztus 24-ig folytatódik, ide várunk minden látogatót. További képek hamarosan!

 

Glatz Oszkár

Glatz Oszkár élete – festményei

Glatz Oszkár magyar naturalista festő nagybányai posztimpresszionista stílusban. Erőssége az alakábrázolás, a mozgás ábrázolása, a plein air festés, a táj és az ember bensőséges egységének ábrázolása, a népviseletek megörökítése. Wikipédia
Születési dátum: 1872. október 13., Pest
Meghalt: 1958. február 23., Budapest

Testvérvárosaink látogatása 2016

 europai-polgarokert
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 270 állampolgár részvételével, akik közül Capiago Intimiano és  Associazione del Volontariato Comasco (60) – IT, Communauté de communes du Liancourtois (10) FR, Záhorce, Opatovska Nova Ves, Radzovce (120) – SK, Uzon és Bikmakk Kulturális Egyesület – Bicfalău, Asociatia Tineretului din Lazarea – Szárhegyi Ifjúsági Szervez (50) – RO, Gabelsberger-Gymnasium Mainburg (10) – GE, Gminna Samorzadowa Jednostka Organizacyjna (10) – PL, Sec (10) – CZ, lakosai. (BUJÁK – HU 1800 fővel vett részt)

 

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne BUJÁK, Magyarország HU volt, 02/09/2016 és  08/09/2016 között

 

Részletes leírás:

02/09/2016 – én a téma: Vendégek érkezése, megismerkedés. 8 országból, 270 európai polgár érkezett. Minden településről a diákok, a fiatalokat segítő önkéntesek, helyi közéletben részt vállaló magánszemélyek és civil szervezetek képviselői valamint sport és művészeti csoportok vettek részt. A bemutatkozásokkal megkezdődött az egyhetes program, mely az ismeretátadás mellett felhívta a figyelmet a Fejlesztés Európai Évének céljaira.

 

03/09/2016 – án a téma: Egy kisfaluból a világhírnévig – Világháborútól az integrációig –Európai értékek napja. Szent-Györgyi Albert életén keresztül mutattuk be a 70 évvel ezelőtt, a Postdam-i konferenciával lezárult II. világháborút megelőző korszakot, illetve az EU integráció világát.

 

04/09/2016 – én a téma: Művésztelep és alkotótábor – Európa múltja- jelene- jövője: Az Unió történelmének napja. Programunk keretében újszerű megközelítéssel dolgoztuk fel a II. világháború lezárásának évfordulóját, az EU integráció folyamatát, a migráció, a szegényebb országok fejlesztése és ezzel összefüggésben, Európa jövőjének kérdését.

 

05/09/2016 – án a téma: Társadalmi szerepvállalás és részvétel az Európai Unióban: Programunk célja alkotásokon keresztül megismerni egymás kultúráját, világnézetét. A közös alkotás (különösen a fiatalok esetében) hozzájárult a tolerancia erősítéséhez, egymás elfogadásához. Társadalmi szerepvállalás és részvétel kérdéseinek felvetése hozta elérhető közelségbe az Uniót, a több szempontból való feldolgozás hozzájárul a transznacionális jelleg erősítéséhez

 

06/09/2016 – én Vitafórum Környezetvédelem napja – Erdei Kirándulás – Bujáki erdők – Sas-bérc kilátó. A természetvédelem olyan kérdés, mely mindnyájunkat egyformán érint. Buják gyönyörű, erdővel borított, hegyvidéki környezetében alkalmuk nyílit a túrán résztvevőknek az érintettel környezetét, máshol a tudatos erdő és vadgazdálkodást, melynek segítségével megőrizhetjük azt az utódok számára is. ellátogattunk egy közeli gyógynövény kertészetbe, ahol a természet adta lehetőségek gazdasági kihasználását tapasztalhattuk meg.

 

07/09/2016 – én „Európai hétköznapok – Kulturális sokszínűség és generációk közötti párbeszéd ”  napjának témája a különböző kultúrák megismerése a népi iparművészeten, kiállításokon, folklór műsoron keresztül. Helyi életvitel, vendégeink hétköznapi hagyományainak, kultúrájának megismerése. Ez a nap nemcsak kellemes eredményekben és programokban gazdag volt, de hathatósan támogatta az európai érzés elsajátítását a polgárok köreiben. Szemléletváltozást és az európai döntéshozók részére való eredménybemutatást hozott, úgy a helyi intézmények szintjén, mint európai szinten.

 

08/09/2016 – án Közös 15 évünk Európában – Értékelés és a Búcsú napján A projekt során felvetett kérdéseket vitattuk, illetve ráirányítottuk a figyelmet aktuális, megoldandó problémákra. A program zárásaként a delegáció vezetők értékelték a 7 napos program eredményeit, ajánlásokat tettek a következő év feldolgozandó témáira.

 

Testvérvárosaink látogatása Bujákon

Szeptember 2.-án testvérvárosunk, Capiago Intimiano küldöttsége érkezett Bujákra, ahol ebéd után megtekintették a Glatz Oszkár kiállítást, majd a népviseleti gyűjteményt, eztán délutáni gyalogtúrát tettek a Kálváriára. Este bográcsgulyással vártuk kedves vendégeinket, s azokat a bujáki fiatalokat, akik már voltak kint Olaszországban.
Vasárnap:
Vendégeink bujáki népviseletbe öltöztek, és együtt mentek a vasárnapi nagymisére. Az ebéd a bujáki Honvéd Üdülőben volt. Ezután megnéztük a sasbérci kilátót, majd ellátogattunk Terénybe, ahol Lencsés Zsolt festőművész megmutatta művésztelepét. Innen utunk az Orsósmagnó múzeumba vezetett,majd indultunk vissza Bujákra.
Hétfő:
A rossz időjárás miatt az egri kirándulás elmaradt, helyette meglátogattuk a demjéni thermálfürdőt, ahol nagyon jól érezték magukat a fiatalok.
Kedd:
Kedden megyeszékhelyünkre, Salgótarjánba érkeztünk, ahol meglátogattuk a Bányamúzeumot. Múzeumlátogatás után utunkat Szentkút felé vettük, ahol megnéztük a kegytemplomot és a barlangkápolnát. Olasz vendégeink örömmel látták, hogy a kápolna mozaik képeit az a páter Kupnik nevű szerzetes készítette, aki a capiagó-i Dehoniánusok Templomának mozaik képeit is. Délután folyamán ellátogattunk Hollókőre, ahol ebéd után megnéztük az ófalut és a hollókői várat.
Szerda:
Utolsó napunkat Budapesten töltöttük. Első programunk az Országház megtekintése volt, olasz idegenvezetéssel, ezután a Hősök Tere következett, majd a Vásárcsarnok, ahol ebéd után mindenki vásárolhatott ajándékot az otthoniaknak. Sajnos az idő rövidsége miatt egy rövid Duna parti séta után indulnunk kellett a repülőtérre.
Vendégeink nagyon jól érezték magukat,új barátságok kötődtek, és tovább erősödött a két település közt kialakult 15 éves kapcsolat

Média megjelenések

 

bujaki-lap

Letölthető dokumentumok:

relazione-viaggio-bujak-2016-dharma-berardinellirelazione-viaggio-bujak-2016-daniele-romanorelazione-viaggio-bujak-2016-chiara-moltenirelazione-viaggio-bujak-2016-alessandro-rizzirelazione-viaggio-bujak-2016-alessandro-orsenigorelazione-vaggio-bujak-2016_tombolato-luca

alessandro-orsenigo-foto-1alessandro-orsenigo-foto-2alessandro-orsenigo-foto-4alessandro-orsenigo-foto-3alessandro-rizzi-foto-1alessandro-rizzi-foto-2alessandro-rizzi-foto-3dharma-berardinelli-foto-1daniele-romano-foto-4daniele-romano-foto-3daniele-romano-foto-2daniele-romano-foto-1chiara-molteni-foto-3chiara-molteni-foto-2dharma-berardinelli-foto-2dharma-berardinelli-foto-3dharma-berardinelli-foto-4chiara-molteni-foto-1alessandro-rizzi-foto-4

 

bujakrol-bujakert-2016-szeptember

Bujáki Vasárnap (XXXIII)

Harmincharmadik Bujáki Vásárnap

Sok szeretettel meghívjuk Önt és családját egy igazi hamisítatlan kikapcsolódásra. Ha szereti az igazi Palóc ízeket és hagyományokat akkor itt a helye és rengeteg programmal várjuk a családosokat is gyerek programok egész nap! Sztárvendégünk és a jó hangulatról Kacor Feri gondoskodik. Majd az est fénypontja a tűzijáték. 2016.06.04 és 2016.06.05

 

 

bujaki-vasarnap-2016-programok

bujaki-vasarnap-2016-meghivo-belso

Búják Anno

A Palócföldért egyesület fő célja a régi értékek megmentése az utókor számára. Új weboldalunk segítségével a 1930-as évekig visszamenőleg elkezdtük a képgalériák feltöltését. Látogasson el a Galéria menüpontba.