EURÓPAI ÖRÖKSÉGÜNK-EURÓPAI JÖVŐNK: IFJÚSÁGI KONZULTÁCIÓ BUJÁKON

EURÓPA A POLGÁROKÉRT

 

 

A « EURÓPAI ÖRÖKSÉGÜNK-EURÓPAI JÖVŐNK: IFJÚSÁGI KONZULTÁCIÓ BUJÁKON» projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében
2. ág, 2.1 “Testvérváros-program” intézkedés
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 180 állampolgár részvételével, akik közül Capiago Intimiano (30) és Associazione del Volontariato (30) – IT, Záhorce (40) – SK,  Uzon (40) – RO, Sec (10) – CZ  és  Samorzadowa Jednostka (10) – PL, VANTAAN KAUPUNKI(20) FI lakosai. (BUJÁK – HU 1820 fővel vett részt)

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne BUJÁK, Magyarország HU volt, 08/04/2019 és  14/04/2019 között

 

Részletes leírás:

 

08/04/2019 – án a találkozó – Nyitónapján a téma vendégek érkezése, megismerkedés, együttműködési megállapodás kidolgozása Uzon, Záhorce és Sec településsel. Tábornyitó – kulturális program és köszöntők

Ismerkedés – egymás megismerése, a házigazda-, valamint meghívott diákok, iskolák és civil szervezetek bemutatkozása: Kultúra, szolidaritás az ifjúsági életében. A nemzeti ételek vacsorája, programegyeztetés, kötetlen beszélgetés Beszámolók az Európa Ifjúsági Fővárosa program idei és korábbi években szerzett tapasztalatairól.

 

09/04/2019 – én a téma EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS NÉPEK KONFLIKTUSA EURÓPÁBAN, Nobel-díj és népek közötti Szolidaritás; Népek konfliktusa- I. világháború kezdete. Művésztelep és alkotótábor programnyitó – alkotónap a Világháborúk és a Szolidaritás jegyében. Nyitottság és közéleti munka – Szent-Györgyi Albert élete és munkássága- megemlékezés a Nobel-díj – szenvedők részére történő – felajánlásáról. A 100 éves Finnország megemlékezés Magyarország egyetlen finn diplomatáról elnevezett terén a magyar-finn szolidaritás eseményeiről. Válság és szolidaritás a mindennapi életben – kiállítással egybekötött beszámolók a delegációk részéről.

 

10/04/2019 – én a téma a különböző kultúrák megismerése volt, a népi iparművészeten, kiállításokon, folklór műsoron keresztül. Helyi életvitel, vendégeink hétköznapi hagyományainak, kultúrájának megismerése. Ez a nap nemcsak kellemes eredményekben és programokban gazdag nap volt, de hathatósan támogatta az európai érzés elsajátítását a polgárok köreiben. Szemléletváltozást és az európai döntéshozók részére való eredménybemutatást hozott, úgy a helyi intézmények szintjén, mint európai szinten.

 

11/04/2019 – én a téma: Európa múltja- jelene- jövője: Az Unió történelmének napja keretében újszerű megközelítéssel dolgoztuk fel az EU integráció folyamatát, a migráció, a szegényebb országok fejlesztése és ezzel összefüggésben, Európa jövőjének kérdését. A művészeti alkotásokkal az emberek érzékszerveire, érzelmeire kívántunk hatni, ily módon adtunk teret a program és projektünk által felvállalt kérdésekről szóló vitáknak, a gondolatok felszínre hozásának!

 

12/04/2019 – én a téma EURÓPAI KONZULTÁCIÓ – Európai társadalmi szerepvállalás, részvétel- DEMOKRÁCIA és szolidaritás – NYILVÁNOS VITA. Európa jövőjét érintő – április 17-én indult – Bizottsági internetes konzultáció értékelése, hatása az EP választásra

KONZULTÁCIÓK NÁLUNK: delegációk beszámolói a hazájukban, településükön lefolytatott európai konzultációkról. Generációk közötti együttműködés – társadalmi szerepvállalás fenntartása.

 

13/04/2019 – án a téma Épített és természeti kulturális Örökségünk napja – Erdei Kirándulás – Bujáki erdők – Sas-bérc kilátó. Épített kulturális értékeink és a természet védelme olyan kérdés, mely mindnyájunkat egyformán érint. Buják gyönyörű, erdővel borított, ugyanakkor számos épített örökséggel tarkított hegyvidéki környezetében (várak, kastélyok) alkalmunk nyílt értékeink védelméről „sétáló konferenciát”, élményszerző kirándulást tenni, EU-s ismereteinket bővíteni. Feldolgoztuk környezetünkben található értékeink megőrzésével kapcsolatos eredményeinket, teendőket, jó gyakorlatokat cserélhettek polgáraink!

 

14/04/2019 – én a téma Kultúránk az Örökségünk : Művésztelep zárás EURÓPAI JÖVÖNK: programértékelés.  A projekt során felvetettünk kérdéseket, illetve ráirányítottuk a figyelmet aktuális, megoldandó problémákra. A program zárásaként a delegáció vezetők értékelték a 7 napos program eredményeit, ajánlásokat tettek a következő év feldolgozandó témáira és közösen készültünk a májusi brüsszeli bemutatkozásra.